българскинемскиж

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български немски
Жорданова нормална форма Jordannormalform
Жорданова нормална форма Jordansche Normalform
Жорданова форма Jordansche Form

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка