българскинемскиф

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български немски
факториел Fakultät
филтър Filter
формален език formale Sprache
формула Formel
фундаментален fundamental
функтор Funktor
функционал Funktional
функция Funktion
функция на прехода Übergangsfunktion

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка