българскинемскиъ

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български немски
ъглополовяща Winkelhalbierende
ъгъл Winkel

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка