българскианглийскиу

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
умножавам multiply
умножение multiplication
уникален unique
уникалност uniqueness
унитарен ендоморфизъм unitary endomorphism
унитарен оператор unitary operator
унитарна група unitary group
унитарна матрица unitary matrix
унитарно пространство unitary space
уравнение equation
условие condition
условно положително дефинитен conditionally positive definite
успореден parallel
успоредни прави parallel lines
успоредник parallelogram

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка