българскианглийскиф

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
факториел factorial
филтър filter
формален език formal language
формула formula
фундаментален fundamental
функтор functor
функционал functional
функция function

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка