българскианглийскиц

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
централен ъгъл central angle
център center
циклична група cyclic group
циклоид cycloid
цикъл cycle
цилиндър cylinder
цифра figure
цифров компютър digital computer
цяла функция entire function
цяло число integer
цяло число whole number

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка