немскибългарскиc

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
Cauchyfolge редица на Коши
Chaos хаос
Charakteristik характеристика
charakteristisch характеристичен
charakteristische Funktion характеристична функция
charakteristische Matrix характеристична матрица
charakteristischen Gleichung характеристично уравнение
charakteristisches Polynom характеристичен полином
Cosekans косеканс
Cosinus косинус
Cotangens котангенс

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка