немскибългарскиq

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
Quadrant квадрант
Quadrat квадрат
quadratisch квадратен
quadratische Form квадратична форма
Quadratur квадратура
Quadratwurzel квадратен корен
Quantor квантор
Quaternion кватернион
Quotient частно

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка