немскибългарскиw

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
wachsend увеличаващ
wahr истина
Wahrheitstabelle таблица на истинността
Wahrscheinlichkeit вероятност
Wahrscheinlichkeitsraum вероятностно пространство
Wechselwinkel кръстни ъгли
Weg път
Wendepunkt инфлексна точка
Widerspruch противоречие
Winkel ъгъл
Winkelfunktion тригонометрична функция
Winkelhalbierende ъглополовяща
Winkelmaß градусна мярка
Würfel куб
Wurzel корен

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка