английскибългарскиk

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
Ker(f) ker f
kernel ядро
knot възел

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка