английскибългарскиq

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
quadrangle четириъгълник
quadrant квадрант
quadratic квадратен
quadratic form квадратична форма
quadrature квадратура
quadrilateral четириъгълник
Quantifier квантор
quaternion кватернион
quotient частно

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка