английскибългарскиu

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
uncountable неизброим
unequal неравен
uniformly continuous равномерно непрекъснат
union обединение
unique еднозначен
unique уникален
uniqueness уникалност
unit circle единична окръжност
unitary endomorphism унитарен ендоморфизъм
unitary group унитарна група
unitary matrix унитарна матрица
unitary operator унитарен оператор
unitary space унитарно пространство
upper bound горна граница
upper limit супремум
upper sum горна сума

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка