английскинемскиk

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски немски
Ker(f) Kern(f)
kernel Kern
Kleene closure Kleene Abschluß
Kleene closure Kleenescher Abschluß
Kleinian group Kleinsche Vierergruppe
knot Knoten

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка