английскинемскиx

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски немски
x-axis x-Achse
x-coordinate x-Koordinate

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка